JUDr. Anna Stará
advokátka
číslo osvědčení    0937
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1976. Pracovala v ČSOB, a.s. s dlouhodobým pracovním pobytem ve Francii, poté na okresní a krajské prokuratuře se stáží na Generální prokuratuře. Působila jako spolupracující právník u německé společnosti Fink & Partner. Od roku 1992 vykonává samostatnou advokátní praxi jako advokátka České advokátní komory.
Specializuje se na právo nemovitostí se zahraničním prvkem, trestní právo, rodinné právo a právo obchodních společností.
Hovoří francouzsky, rusky a německy. Mezi její záliby patří zejména literatura, hudba, cestování a turistika.

ZPĚT