Jiří Vlastník
advokátní koncipient
číslo osvědčení
   31600
V roce 1999 promoval na Policejní akademii České republiky. V rámci následných studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pobýval na ročním studijním pobytu ve Francii na právnické fakultě v Nancy. Odborné stáže absolvoval na Vysoké policejní škole v Lyonu, u francouzského soudu Tribunal de Grande Instance v Nancy a na Policejním ředitelství v Nancy. V advokátní kanceláři JUDr. Anny Staré působí od října 2000.
Specializuje se na evropské a komunitární právo, trestní právo, správní právo, ochranu základních lidských práv a bytové právo.
Hovoří anglicky a francouzsky. Mezi jeho záliby patří zejména sport, hudba, cestování.

ZPĚT