Pro zjištění honoráře, který by byl v konkrétním případě Advokátní kanceláří JUDr. Anny Staré účtován, a pro informaci o časovém horizontu, v němž by Vaše záležitost mohla být vyřízena, zašlete prosím e-mail se základními informacemi o Vašem případu na níže uvedenou e-mailovou adresu. Advokátní kanceláří Vám bude neprodleně zaslána odpověď, obsahující požadované informace. Na základě ní se budete moci rozhodnout, zda využijete našich služeb.
Zdůrazňujeme, že veškeré informace, sdělené touto cestou advokátní kanceláři, jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti advokáta, podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
astara@astara.cz