Mgr. Pavel Prázný
advokátní koncipient
číslo osvědčení
  13316
Promoval v roce 2002 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od téhož roku působil jako advokátní koncipient v AK JUDr. Romany Javornické, později v AK Strnad, Javornická a partneři. V advokátní kanceláři JUDr. Anny Staré pracuje od dubna 2005.
Zaměřuje se na občanské a obchodní právo, zejména na postup a vymáhání pohledávek, právo směnečné a šekové.
Hovoří anglicky a německy. Mezi jeho záliby patří například cestování, literatura a sport, zejména squash.

ZPĚT