Uvedené sazby jsou pouze orientační a budou po dohodě s klientem upraveny dle individuálních okolností případu.
Nezahrnují související správní, soudní ani notářské poplatky. Je v nich obsažen honorář kanceláře a hotové výdaje.
VYBRANÉ PRÁVNÍ ÚKONY SAZBA
  
 Konzultace  1000,- Kč / 1 hod
  
 Nemovitosti, byty  
 Smlouva o výstavbě (smlouva o výstavbě, návrh na vklad, zastupování v řízení
 u katastrálního úřadu)
 od 6.000,- Kč
 Smlouva o výstavbě (smlouva o výstavbě, návrh na vklad, zastupování v řízení o
 návrhu na vklad)
 od 5.000,- Kč
 Prohlášení vlastníka a vymezení bytových jednotek (včetně zastupování v řízení
  u katastrálního úřadu)
 od 6.000,- Kč
 Smlouva o úschově peněz v advokátní kanceláři  od 3.000,- Kč
  
 Obchodní společnosti a jiné právnické osoby  
 Zakládání obchodních společností a družstev
 (zakládající dokumenty, vyřízení živnostenských oprávnění, zastupování v rejstříkovém řízení)
 dle výše základního kapitálu,
 počtu živnostenských oprávnění,
 atd. od 10.000,- Kč
 Smlouva o převodu obchodního podílu (včetně zastupování v rejstříkovém řízení)  od 3.000,- Kč
 Změny společenské smlouvy (včetně zastupování v rejstříkovém řízení)  dle počtu a složitosti změn
 od 2.000,- Kč
 Uspořádání valné hromady  dle počtu společníků/akcionářů
 a složitosti od 1.500,- Kč
 Vypořádání společníků  od 5.000,- Kč
 Zrušení, likvidace a výmaz společnosti  od 8.000,- Kč
 Založení občanského sdružení  od 5.000,- Kč
  
 Pohledávky  
 Smlouvy (Dohody o narovnání, Úvěrové a zástavní smlouvy, Ručení)  od 2.000,- Kč
  
 Rodina  
 Rozvod standardní (návrh na rozvod, úprava poměrů nezletilých, zastupování v rozvodovém řízení)  od 5.000,- Kč
 Rozvod smluvený (návrh, dohody o vypořádání majetkových vztahů, úprava poměrů
 nezletilých, zastupování v rozvodovém řízení)
 od 6.000,- Kč
 Dohoda o styku s dítětem  od 1.000,- Kč
  
 Pracovní právo  
 Smlouvy a jiné úkony (pracovní, manažerská, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď )  od 1.500,- Kč
  
 Trestní právo  
 Zastupování v trestním řízení  dle advokátního tarifu
  
 Nehmotné statky  
 Zápis ochranné známky/průmyslového vzoru/patentu/vynálezu/ označení původu/užitného vzoru  od 5.000,- Kč
 Licenční smlouva  od 3.000,- Kč
  
 Ostatní  
 Směnka/Šek  od 1.000,- Kč
 Vyřizování víz k pobytu v ČR  od 5.000,- Kč
  
 Soudní řízení (v případě úspěchu ve věci hradí náklady dle tarifu protistrana)  
 Žalobní návrhy dle občanského soudního řádu (žaloby na plnění, na vydání věci, včetně
 zastupování v řízení před soudem)
 od 3.000,- Kč
 konečná částka je odvislá na počtu
 uskutečněných jednání
 Řádné opravné prostředky (podání dvolání/odporu a zastupování v řízení)  od 3.000,- Kč
 Mimořádné opravné prostředky (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)  od 5.000,- Kč
 Správní žaloba  od 3.000,- Kč
 Ústavní stížnost  od 10.000,- Kč
 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva  od 15.000,- Kč