Dále nabízíme

Kancelář řeší níže uvedenou právní problematiku i pokud obsahuje cizí prvek.
Právní porady je možno vést i za účasti soudního tlumočníka.
 Občanské právo
 Obchodní právo
Převody nemovitostí, spory ze závazkových vztahů, dědictví, ochrana osobnosti, věcná práva, náhrady škody na zdraví, právo k ochranné známce, bytové právo, restituce...
Zakládání, rušení a likvidace obchodních společností a družstev, změny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek, nekalá soutěž, obchodní závazkové vztahy...
 Trestní právo
 Pracovní právo
Zastupování v trestním řízení na základě plné moci i ex offo
Pracovní smlouvy, výpovědi a jiné pracovněprávní úkony, podání soudu,...
 Správní právo
 Ústavní právo
Povolení k pobytu cizinců v ČR, přestupková agenda, vyřizování záležitostí klientů u živnostenských, finančních, katastrálních a dalších úřadů, správní soudnictví
Ústavní stížnosti
 Rodinné právo
 Evropské právo
Rozvody, vypořádání společného jmění, vztahy rodičů a dětí, výživné.
Podání Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Kontakt s evropskými institucemi - např. Evropský parlament, Evropský ombudsman, Evropská Komise, žaloby Evropskému soudnímu dvoru...

 Překladatelský servis  Spolupráce s AKC Real
Na adrese advokátní kanceláře sídlí též překladatelský servis, poskytující překlady se soudním ověřením z/do angličtiny, francouzštiny a němčiny i služby soudního tlumočníka.
Při poskytování komplexních právních služeb klientům úzce spolupracujeme s realitní kanceláří AKC Real. S ohledem na umístění realitní kanceláře ve stejné budově je zajištěna maximální flexibilita a komfort při uspokojování požadavků klientů v oblasti realit.